Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, założone w 1951 r. z inicjatywy Alfonsa Długosza to największe muzeum górnicze w Europie. Posiada dwa miejsca stałych ekspozycji. Pierwsze to średniowieczny Zamek Żupny, dawna siedziba zarządu kopalni. Druga ekspozycja mieści się na głębokości 135 m w wielickiej kopalni soli. Bogate zbiory muzeum obejmują m.in. kolekcję drewnianych maszyn wyciągowych, urządzenia i narzędzia górnicze oraz pokaźny zbiór map i ksiąg o górniczej tematyce.

Leave a Reply