zamek Kmitów i Lubomirskich
 Lipnica znana z konkursu Palm Wielkanocnych
 kościół drewniany z listy UNESCO

.

Wycieczkę rozpoczniemy w Wiśniczu, zwiedzaniem monumentalnego zamku rodu Kmitów, którego mury powstawały od XIV do XVI w. Zamek zaliczany jest do najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Na wzgórzu obok zamku widoczny jest dawny klasztor Karmelitów Bosych – wybitne dzieło wczesnego baroku. W Nowym Wiśniczu zwiedzimy dworek Jana Matejki – muzeum Pamiątek „Koryznówka” oraz zabytkowy czworoboczny rynek z ratuszem z XVII w.

Przejazd do Lipnicy Murowanej – małej ojczyzny aż 3 świętych i błogosławionych: sióstr Ledóchowskich i św. Szymona. Zwiedzimy XIV-wieczny drewniany kościół p.w. Św. Leonarda wpisanego w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, oraz kazimierzowski kościół p.w. Św. Andrzeja. Odwiedzimy rynek, gdzie odbywa się słynny konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną. Przy zabytkowym rynku obejrzymy drewniane domy z oryginalnymi podcieniami.