autentyczne pozostałości budowli
 multimedialna podróż przez dawne epoki
 przewodnik oprowadza po podziemiach rynku

.

.Podziemia Rynku krakowskiego to podróż w przeszłość ożywioną po wiekach przez archeologów. Efekty badań prezentowane są na podziemnej wystawie, której celem jest między innymi ukazanie ścisłych związków łączących średniowieczny Kraków z innymi ośrodkami europejskimi. Zanim powstał w tym miejscu rynek miasta lokacyjnego, przez półtora stulecia tętniło tutaj życie. Jedna z osad współtworzących dawny Kraków, znajdowała się w miejscu obecnego Rynku.

Podziemia Rynku krakowskiego to rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury: to kamienne drogi i najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa. Tworzą je również ozdoby, monety i różnorakie przedmioty zagubione lub celowo pozostawione przez odwiedzających to miejsce w dawnych czasach. Ale jest to zarazem miejsce, którego klimat buduje także współczesna technika, proponująca nową, inną płaszczyznę spotkań z historią i zabytkami.

Aby zobaczyć jak wyglądał krakowski Rynek u schyłku średniowiecza, trzeba zejść do podziemi…