oryginalny pomysł na team building
 rywalizacja w zespołach
 niekonwencjonalne zwiedzanie
 zadania nawiązujące do pracy górników

Podziemna gra integracyjna to ekscytująca wyprawa w głąb średniowiecznej kopalni soli, wiodąca poprzez wąskie korytarze, zabytkowe kaplice i surowe komory solne. Uczestnicy mają do pokonania trasę około 1,5 km. Przezywają przygodę na głębokości 250 m pod ziemią. Gra łączy w sobie emocje towarzyszące rywalizacji, dobrą zabawę i mechanikę integracji.

Głównym założeniem imprezy jest współpraca wewnątrz drużyny oraz rywalizacja pomiędzy konkurencyjnymi zespołami. Program realizowany jest w grupach maksymalnie 10-osobowych. W ramach rywalizacji uczestnicy zespołowo wykonują przygotowane zadania. Na wykonanie każdego z nich przewidziany jest limit czasowy.

Czas potrzebny na pokonanie trasy i wykonanie wszystkich zadań wynosi ponad 2 godziny. Zadania są oceniane, a wyniki uzyskane przez każdy z zespołów wpisywane są na karty startowe. Drużyna, która zgromadziła najwięcej punktów wygrywa, otrzymując solny upominek. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty.

Na trasie wędrówki, uczestnicy napotkają stanowiska z zadaniami nawiązującymi do tradycyjnych prac górniczych, takie jak: budowa kasztu, odmierzanie soli, wagonik z solą, powroźnictwo, strzelnica, konkurs cieśli kopalnianych, transport solanki, zjazd pochylnią czy sztafeta piwna.