WI TRAVEL Wiesław Gibała z siedzibą w Bochni posiada:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Bochnia pod numerem ewidencyjnym 5643/2001

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/26/2007

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr ewidencyjnym: 5937

Gwarancję Ubezpieczeniową wykonania zobowiązań z tytułu świadczenia usług turystycznych nr: 02.200.417 AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym: 2.12/000022014