Szanowni Państwo,

.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż biuro Wyjazdy Integracyjne Travel, przetwarza Państwa dane (adres e-mail) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

.

Administratorem Państwa danych jest biuro: Wyjazdy Integracyjne Travel, ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, tel.: (14) 612 31 05.

.

W ramach uprawnień dotyczących danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

.

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: turystyka@witravel.pl.

.

Wyjazdy Integracyjne Travel
Wiesław Gibała
ul. Poniatowskiego 24
32-700 Bochnia
tel.: (14) 612 31 05
kom.: 600 994 491