tężnia

 poszerzenie zwiedzania wielickiej kopalni
 przyjemna forma inhalacji
 panorama miasta z wieży widokowej

Od 2014 roku turyści odwiedzający zabytkową Kopalnię Soli „Wieliczka” mogą korzystać z dobroczynnego mikroklimatu również na powierzchni ziemi. Wszystko za sprawą największej tężni solankowej na południu Polski. Przypominająca średniowieczny zamek budowla pełni rolę ogromnego inhalatora. Z 22-metrowej wieży widokowej rozciąga się niezwykła panorama miasta z górniczymi szybami.

W XVII-XVIII wieku konstrukcje z tarniny służyły do uzyskiwania soli kuchennej. Rozwój innych sposobów pozyskiwania soli oraz wzrost znaczenia balneologii* w lecznictwie spowodował, że stały się one miejscem służącym do zażywania inhalacji.

Tężnia solankowa w Wieliczce to obiekt o pow. 7 500 m2. Konstrukcja powstała z drewna modrzewiowego, wyłożona jest wiązkami tarniny, po których spływa pochodząca z kopalni solanka. Powstający wokół tężni aerozol wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, alergii oraz nerwic. Zalecany czas korzystania z inhalacji to około 30 min.

* Balneologia – dziedzina medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin.